Agria a.s. Liptovský Ondrej

Dojáreň  ATD 2x5

Modernizácia dojární

Chladiaci tank Kryos 7000 l

Dezinfekčné a ošetrujúce brody pre HD

Gumové podlahy v dojárni

Búdky pre teľatá s oplotením

Nerezové výklopné napájacie žľaby

Kŕmne vozíky

 

 

 

 

LaTerra, s.r.o. Poprad

 

Dojáreň ATD 2x5

Doskové výmenníky tepla na získavanie tepla z odpadovej energie z chladenia mlieka

Dezinfekčné a ošetrujúce brody pre HD

Váha pre teľatá

Výdajné automaty na mlieko vrátane kioskov a kamerových systémov

Rybinová dojáreň pre ovce 2x14

 

 

 

PD GADER Blatnica

Modernizácia dojárne autotandem 2x6

Selekčná bránka Autoselect 3000 s príslušenstvom

 Doskový výmenník tepla

 

 

PD Važec

Technológia  „Syráreň Važec“

 

 

PD Smrečany

Výdajný automat na mlieko

Chladiace zariadenie mlieka

Gumová podlaha 

Búdky pre teľatá s ohradami

 

 

RD Liptovská Kokava

Modernizácia dojárne ATD 2x6

 

 

PD Rabča

Modernizácia dojárne ATD 2x6

 

 

Agrodružstvo Dlhá, Dlhá nad Oravou

Modernizácia dojárne ATD 2x4

 

 

PPS Bobrovec - Dvor Jalovec

Modernizácia dojárne a dvora na chov dojníc

 

 

 

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Monitorovací systém na skládku drevnej hmoty

 

 

 

I. Družstevná a.s. Dačov Lom

Rekonštrukcia chladenia PACO 2500 l a 5000l