Služby > Poľnohospodárstvo a potravinárstvo > Mliečne automaty - BIGIEFFE

Mliečne automaty - BIGIEFFE

Mliečne automaty, tzv. mliekomaty, sú zariadenia konštruované na priamy predaj surového kravského mlieka.

Ponúkame Vám kompletné riešenie od vypracovania návrhu až po samotné spustenie automatu a jeho servis. Jedná sa o zariadenia, ktoré v sebe zahŕňajú chladenie, miešanie a dávkovanie mlieka, predaj fliaš na mlieko, platobné systémy a mnohé ďalšie doplnkové funkcie ako napr. GSM hlásenia (v prípade porúch, dochádzajúceho mlieka v zásobníkoch, výpadku elektrického prúdu, ...) ale kamerového systému na ochranu.

Všetky časti automatu sú vyrobené z nerezu a ten v kombinácii s pravidelnou dezinfekciou zariadenia poskytuje vysokú úroveň hygienickej čistoty.

Zariadenia sú jednoduché na obsluhu a rovnako aj na údržbu.