Služby > Poľnohospodárstvo a potravinárstvo > Dojacia technika - GEA FARM

Dojacia technika - GEA FARM

   V oblasti dojacích zariadení ponúkame riešenia spoločnosti GEA FARM Technologies. Rozdielnosť podmienok v poľnohospodárskych podnikoch, veľkosť stáda, personálne alebo priestorové vybavenie nie je nikdy obmedzením. Ponúkame univerzálne riešenia pre malých chovateľov ale aj pre veľkých výrobcov mlieka. Stačí si vybrať zo širokej ponuky:

 

Typy dojární:

1. Kruhové – AutoRotor systémy

Systém vyvinutý na dojenie veľkého stáda pri zachovaní požiadaviek na vysokú kvalitu dojenia. Urýchľujú chod stajne a striedanie zvierat v dojární, zvyšujú jej priechodnosť a minimalizujú pracnosť. Dochádza tak k celkovému zvyšovaniu efektivity práce, technika je optimálne využívaná a rovnomerne zaťažovaná.

Riešenia: AR Magnum 40 a 40-F, AR Global 90 a 70, AR PerFormer

 

2. Rybinové

Moderné mliečne farmy požadujú spoľahlivé, praxou overené a flexibilné dojacie systémy. Rybinové dojárne potvrdzujú svoju efektivitu dlhé desaťročia a vďaka technickému pokroku sa ich spoľahlivosť a kvalita stále zvyšujú. Tento typ je typický ideálnym postavením dojnice počas dojenia a optimálnym prístup obsluhy k nim. Vďaka stavebnicovému systému spoločnosti GEA FARM je veľmi jednoduché tieto riešenia ďalej rozširovať.

Riešenia: Global 45, EuroClass 1200 a 1200RE, EuroClass 800/500 a 800RE

 

3. Paralérne

Ideálne riešenie pri čoraz väčších stádach, nutnosti dojiť aj 3x denne a to 365 dní v roku. V týchto dojárniach sa stretávame s najkratšími trasami pre pohyb obsluhy i zvierat, čím sa zvyšuje výkon dojárne a efektivita práce celého dojacieho systému.

Riešenia: Comfort M, Comfort Top, Johanna, EuroComfort, Global 90i, Magnum 90i

 

4. Tandemové

Mnohí prevádzkovatelia uprednostňujú individuálny prístup k starostlivosti o dojnice. Tieto požiadavky spĺňajú práve tandemové dojárne s vysokým stupňom automatizácie.

 Riešenia: AutoTandem

 

 

5. Automatické systémy

Radikálna zmena v dojení, už od prvého dňa po inštalácia automatického robota pocítite zmenu vy aj Vaše dojnice. Tie si rýchlo zvyknú na komfort tohto riešenia a samé začnú chodiť k robotom, ktoré ich „obslúžia“. Nie je tak potrebný pevný čas dojenia a Vy máte čas na efektívnejšie riadenia farmy.

Systémy:  manažment dojenia, systém manažmentu stáda, identifikácia dojníc, ...

 

6. Kanvové dojenie

Mobilné dojacie zariadenie na dojenie 1 ovce/ 1 kozy / 1 kravy. Sú to jednoduché a spoľahlivé dojacie prístroje, ideálne pre malé alebo choré zvieratá. Možnosť prispôsobiť si ich na mieru, nakoľko sú vyrábané v rôznych vyhotoveniach.