Profil spoločnosti SEDOZA s.r.o.

NONSTOP servis dojacích a chladiacich zariadení

komplexné služby pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo

ponuka a predaj produktov spojených s chovom zvierat

vodoinštalačné a elektroinštalačné práce

farmárske potreby

zámočnícke práce a KOVOvýroba

 

viac informácií o produktoch a službách v sekcii služby

 

 

 

... stručné informácie o firme, zastúpení, činnosti ...

   SEDOZA spol. s r.o. so sídlom v Liptovskom Hrádku vznikla v roku 1995 ako firma zameraná predovšetkým na servis chladiacich a dojacích zariadení. Postupne sme svoju činnosť rozšírili o ďalšie aktivity – elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce a obchodnú činnosť. Od roku 1999 sme začali poskytovať služby pre potravinárske podniky v oblasti údržby strojov a zariadení, ktoré sme postupne rozšírili o zámočnícku nerezovú výrobu.
   V roku 2001 sme v priestoroch sídla spoločnosti otvorili predajňu farmárskych potrieb...
   V súčasnosti má spoločnosť 16 zamestnancov.
 

  

   Sme zástupcom spoločnosti GEA Farm Technologies, ktorá patrí k najväčším svetovým výrobcom dojacej a chladiacej techniky, systémov kŕmenia a managementu stáda.

 

 

    Zaoberáme sa aj predajom a inštaláciou výdajných automatov na mlieko aj na rôzne iné druhy tovarov.